Home > Announcement > Annoucement
Annoucement

...
2020-09-22 16:00:31
บริหารจัดการที่ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล(Good.University.Report.:.GUR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(GUR 2562.pdf).pdf(GUR 2562 ภาษาอังกฤษ.pdf).pdf(GUR 2562 ภาษาจีน.pdf).pdf ...
2020-04-07 13:14:36
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)สายวิชาการ สังกัดศ ...
2020-03-11 16:03:25
Announcement from the Student Loan Fund
Announcement from the Student Loan Fund ...
2019-06-17 14:21:03
Schedule of payment, registration and self-enrollment
Schedule of payment, registration and self-enrollment ...
2019-06-17 15:57:23
Archive Announcement