Home > Announcement > Annoucement
Annoucement

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบการแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบการแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหา ...
2019-11-14 16:02:30
Schedule of payment, registration and self-enrollment
Schedule of payment, registration and self-enrollment ...
2019-06-17 15:57:23
Announcement from the Student Loan Fund
Announcement from the Student Loan Fund ...
2019-06-17 14:21:03
List of eligible applicants for Portfolio round 1/2, Academic Year 2018
Download enrollment document and fill in your profile at www.ssru.ac.th, www.reg.ssru.ac.thConf ...
2018-09-08 01:19:02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบ Portfolio 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบ Portfolio 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561วันที่ 6 ...
2018-02-22 09:14:28
Announcement of applicants qualified for the interview of Portfolio round 1/1, Academic Year 2018.
Announcement of applicants qualified for the interview of Portfolio round 1/1, Academic Year 2018.29 ...
2018-09-08 13:15:19
Current Announcement