Home > News > News > วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว ศูนบ์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว ศูนบ์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-07-14 15:20:16

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว ศูนบ์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิด โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการการค้า ประจำปีก 2563

โดย อาจารย์ดารณี ดวงพรม หัวหน้าสาขาการจัดการการค้าได้กล่าวรายงานต่อประธาน
และบรรยายชี้แจง การเรียนและการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการการค้า
การบรรยายการใช้เทคโนโลยีในการเรียนโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

การจัดโครงการในครั้งนี้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ใช้มาตรการณ์ป้องการเชื้อ Covid-19 อย่างเคร่งขัด
บรรยาการศเต็มไปด้วยความอบอุ่น จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษารุ่นพี่ที่รอต้อนรับรุ่นน้องนักศึกษาใหม่ทุกคน

โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่2563รูปภาพ 50 ภาพในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม