หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ...
2018-11-16 17:07:46
ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 158 ปี 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายสุพั ...
2019-06-17 11:46:44
พิธีประดับบ่า สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
พิธีประดับบ่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ประจำปีการศึกษา 2561     เมื่อวันที่ 9 ...
2019-06-17 11:05:47
ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู "อภิวาทวันทา ปาเจราโหนตุ น้อมวันทา บูชาครู ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี" ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูอาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาโลจิสติกส์ เ ...
2018-12-02 13:49:07
ข่าวปัจจุบัน