หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการเอกลักษณ์ชาววังสวนสุนันทา
            เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-09-05 11:56:25
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมร่วมทำความดี ในโครงการจิตอาสา
      เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดร ...
2019-06-17 15:00:36
โครงการอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา
โครงการอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2018-11-29 16:42:40
ข่าวย้อนหลัง