หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ
ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561
  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในการประชุ ...
2018-11-09 16:01:44
การประชุมเสวนาสี่สภา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 12)
การประชุมเสวนาสี่สภา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 12) ...
2018-11-16 10:12:38
นายกสภามหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี           น ...
2018-12-02 13:48:44
รายงานการประชุมเสวนาเครือข่ายของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
รายงานการประชุมเสวนาเครือข่ายของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ...
2018-09-26 11:20:51
ข่าวปัจจุบัน