หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ
ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

ศูนย์อุดรฯ ประชุมเตรียมการวันไหว้ครูและเตรียมการต้อนรับสภามหาวิทยาลัย
ศูนย์อุดรประชุมเตรียมการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 และประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการตรวจเ ...
2019-09-11 14:29:12
โลจิสติกส์ “สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ” จัดกิจกรรม CLS เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่
เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 นายศุภมิตรศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายใ ...
2019-09-03 21:47:30
ประชุมแผนงานประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการการค้า
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผ ...
2019-09-11 15:30:00
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีถวายพระพร ...
2019-09-09 13:51:30
การประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎส ...
2019-09-05 14:10:06
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา E-learning ด้วยระบบจัดการเรียนพิเศษการสอนผ่านระบบเครือข่าย Moodle
เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงกา ...
2019-09-05 14:16:36
ประชุมหารือแนวทางการบริหารการเรียนการสอนในรายวิชา GE
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทร ...
2019-09-11 10:06:46
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ ในปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวย การศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัย ...
2019-09-11 10:00:33
ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฐมมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2562
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภ ...
2019-09-11 09:58:20
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีถวายพระพรเนื่ ...
2019-09-11 09:53:25
ข่าวย้อนหลัง