หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ
ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

สสว.จับมือสวนสุนันทาอบรม SME on line
สสว.จับมือสวนสุนันทาอบรม SME on lineผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราช ...
2019-08-21 13:27:14
ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ในโอกาสเข้าเยี่ยม ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให ...
2019-09-04 16:07:02
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เคารพธงชาติ เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เคารพธงชาติ เทิดทูนชาติ  ศาสนา พร ...
2019-09-05 11:45:45
กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศู ...
2019-09-09 16:18:37
โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์
     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2019-09-10 10:09:05
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน เวลา 09.00 น. นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ...
2019-09-10 10:05:21
กิจกรรมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิต รุ่นที่ 1 ปี 2556
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท ...
2019-07-24 16:53:40
ข่าวย้อนหลัง