หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ
ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

การประชุมบุคลากรประจำเดือน มกราคม 2562
การประชุมบุคลากรประจำเดือน มกราคม 2562 ...
2019-03-07 14:07:53
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562
     เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานใ ...
2019-03-08 11:32:13
อธิการบดีพร้อมผู้บริหารสวนสุนันทา อบรม "ผู้นำสร้างสุข" (well Being Leadership)
อธิการบดีพร้อมผู้บริหารสวนสุนันทา อบรม "ผู้นำสร้างสุข" (well Being Leadership)    ...
2019-06-17 15:24:52
เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายศุภมิตร ศรีสว ...
2019-06-17 14:41:30
บรรยากาศการเลือกตั้ง “กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
บรรยากาศการเลือกตั้ง “กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันท ...
2018-12-26 11:32:23
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยนายสุพัฒน์ ...
2019-06-17 11:22:48
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมในงานวันลอยกระทง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมในงานวันลอยกระทง ...
2019-06-17 16:55:24
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา ...
2018-11-21 16:51:46
ข่าวย้อนหลัง