หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ
ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

การประชุมเสวนาสี่สภา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 12)
การประชุมเสวนาสี่สภา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 12) ...
2018-11-16 10:12:38
นายกสภามหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี           น ...
2018-12-02 13:48:44
ข่าวย้อนหลัง