หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2563เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้อ ...
2019-09-11 11:10:58
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น ...
2019-09-04 16:42:35
พิธีไหว้ครู “อภิวาทวันทา ปาเจราโหนตุ น้อมวันทาบูชาครู”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 25692 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธ ...
2019-09-11 11:00:18
ขอแสดงความยินดี​กับ​ตำแหน่งดาว-เดือนคนใหม่​
ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งดาว-เดือนคนใหม่ ในการประกวด SSRU UDON FRESHMEN BOYS&GIRLS 2019 ของ ศูนย ...
2019-09-11 10:50:32
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู "อภิวาทวันทา ปาเจราโหนตุ น้อมวันทาบูชาครู"
เรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธีไหว้ครู "อภิวาทวันทา ปาเจ ...
2019-09-11 10:45:17
"สาดสีแห่งความรัก กระชับความสัมพันธ์"
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2019-09-11 10:40:55
คัดเลือกผู้เข้าประกวด Freshmen Boys & Girls - (รอบความสามารถพิเศษ)
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีั โดยสโมสรนักศึกษา จั ...
2019-09-11 10:38:04
สวนสุนันทาประชุมบุคลากร ประจำปี 2562
สวนสุนันทาประชุมบุคลากร ประจำปี 2562อธิการบดีย้ำ "ต้องสร้างความแตกต่างอย่างแข็งแกร่งและเป็นมืออ ...
2019-09-11 11:25:27
อบรมการบริหารจัดการร้านค้าปลีก แบบมืออาชีพ ภายในงาน "ตลาดนัดโชห่วยครั้งที่ 11"
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลั ...
2019-09-11 11:33:41
ข่าวย้อนหลัง