หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1
      เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจัง ...
2019-06-20 11:34:30
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โด ...
2019-09-09 13:57:14
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐7.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2019-09-09 13:55:44
การประชุมบุคลากรประจำเดือน มกราคม 2562
การประชุมบุคลากรประจำเดือน มกราคม 2562 ...
2019-03-07 14:07:53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า ประจำปีการศึกษา 2562
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีรอบที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชากา ...
2019-06-17 15:47:44
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1
      วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2019-06-17 15:40:25
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562
     เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานใ ...
2019-03-08 11:32:13
โครงการเอกลักษณ์ชาววังสวนสุนันทา
            เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-09-05 11:56:25
ข่าวย้อนหลัง