หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561
  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในการประชุ ...
2018-11-09 16:01:44
การประชุมเสวนาสี่สภา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 12)
การประชุมเสวนาสี่สภา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 12) ...
2018-11-16 10:12:38
พิธีประดับบ่า สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
พิธีประดับบ่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ประจำปีการศึกษา 2561     เมื่อวันที่ 9 ...
2019-06-17 11:05:47
คู่มือระบบ TCAS 2562
ทางทปอ. ได้ประกาศคู่มือระบบ TCAS 62 เพื่อให้ผู้สมัคร หรือผู้ปกครอง ได้เข้าใจในระบบ TCAS ประจำปีการศึ ...
2019-09-05 11:28:06
ตารางสรุปปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ/พิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
ตารางสรุปปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ/พิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ...
2019-06-17 10:41:57
(รอบที่ 2 การรับแบบโควตา) ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 042-129556
ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 การรับแบบโควตา) สอบถามราย ...
2019-03-11 13:26:05
นายกสภามหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี           น ...
2018-12-02 13:48:44
ข่าวย้อนหลัง