หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > สานสัมพันธ์​ "ลูกพระนาง" ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562
สานสัมพันธ์​ "ลูกพระนาง" ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 17:16:49

สานสัมพันธ์ "ลูกพระนาง" ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการโครงการสานสัมพันธ์ "ลูกพระนาง" ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ

โดยมีนักศึกษา ชั้นปี3 ชั้นปีที่ 2 และชัุ้้นปีที่ 1 ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์,สาขาวิชาการจัดการอุตสหากรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาการจัดการการค้า เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโครการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง รวมทั้งช่วยให้นักศึกษาใหม่ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ และเพื่อนใหม่ได้เร็วขึ้่น

ในภาพอาจจะมี
1 คน,
สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
16 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม