หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > ประชุมแผนงานประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการการค้า
ประชุมแผนงานประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการการค้า

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 15:30:00

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการการค้า และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมหารือกับ นายภูธเนศ แป้งใส ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน) ในการประชุมแผนงานประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการการค้า เพื่อเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า ประจำปีการศึกษา 2563

ซึ่งสาขาวิชาการจัดการการค้า เป็นสาขาวิชาเน้นการปฏิบัติงานจริง เรียนทฤษฎี ร้อยละ 50 และฝึกปฏิบัติงานจริง ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นร้อยละ 50 โดย CP ALL จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาร้อยละ 70 และระหว่างฝึกปฏิบัติงานยังได้ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก สำเร็จการศึกษาได้งานทำ 100 % เป็นผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
หน้าจอ,
สำนักงาน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม