หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพร้านค้าชุมชนและฝึกอาชีพมัคคุเทศน้อย
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพร้านค้าชุมชนและฝึกอาชีพมัคคุเทศน้อย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-03-13 16:00:02

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพร้านค้าชุมชนและฝึกอาชีพมัคคุเทศน้อย

เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพร้านค้าชุมชนและฝึกอาชีพมัคคุเทศน้อย" ณ กองอำนวยการคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นำโดย อาจารย์ อิสรีย์ ติยะพิพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และ อาจารย์ ดารณี ดวงพรม อาจารย์ประจำสาขาวิชการจัดการการค้า นำทีมนักศึกษาจากศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมโครงการและให้ความรู้แก่ น้องๆที่เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกนักเรียนในชุมชนปฏิบัติเป็นมัคคุเทศน้อย สามารถถ่ายทอดและนำแหล่งท่องเที่ยวคำชะโนดได้อย่างถูกต้อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างของเจ้าบ้านที่ดี รู้จักต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยน้ำใจอันดีงาม


ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ
สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ
สถานที่ในร่ม