หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 3 สาขาดังนี้
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 3 สาขาดังนี้

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-03-13 16:02:33

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 3 สาขาดังนี้
- สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาการจัดการการค้า

สามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
หรือทางเว็บไซด์นี้เลยนะคะ
>>>>> https://admission.ssru.ac.th/

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความ