หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-03-13 15:58:59

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
- สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาการจัดการการค้า

สามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
หรือทางเว็บไซต์นี้เลยนะคะ

>>>>> https://admission.ssru.ac.th/


ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ