หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > "สาดสีแห่งความรัก กระชับความสัมพันธ์"
"สาดสีแห่งความรัก กระชับความสัมพันธ์"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 10:40:55

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม "สาดสีแห่งความรัก กระชับความสัมพันธ์" โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการและสาขาวิชาการจัดการการค้า ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนุกสนานความรัก และกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ,นักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง

ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป
และสถานที่กลางแจ้ง