หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทาต้อนรับนักศึกษาใหม่’63 ปฐมนิเทศออนไลน์
สวนสุนันทาต้อนรับนักศึกษาใหม่’63 ปฐมนิเทศออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-07-14 15:09:17

สวนสุนันทาต้อนรับนักศึกษาใหม่’63 ปฐมนิเทศออนไลน์

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ผ่านระบบออนไลน์) ทางเพจ facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความยินดียิ่ง พร้อมให้แนวทางการดำเนินชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จทั้งที่อยู่ในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมด้านวิชาการ สันทนาการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ด้วยความยินดียิ่งมา ณ โอกาสนี้

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน,
งานแต่งงาน และสถานที่กลางแจ้ง