หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-03-13 16:20:51

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
ในโอกาสรับตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา