หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-08-21 12:54:19

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ขอแสดงความยินดกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ที่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562