หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-05 11:57:36

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
ที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์????????????????

www.ssru.ac.th 
www.udon.ssru.ac.th