หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-02-17 13:12:48

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง รับสมัคสอบแข่งชันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ


ในภาพอาจจะมี ข้อความ