หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > อบรม​ การใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์​ ( e-office)
อบรม​ การใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์​ ( e-office)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 11:12:36

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมอบรม การใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-office)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน2562 เวลา 09.00 น. -16.00 น. นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบหมายให้

นาย เจริญชัย ผ่ามดิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

และ นางสาว รลิตา คามะเชียงพิณ นักประชาสัมพันธ์ ร่วมอบรมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-office) เพื่อสามารถนำกลับมาถ่ายทอดให้กับผู้ใช้งานในหน่วยงาน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์2-3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา