หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-02-17 13:01:43

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562

  วันที่ 10 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยแบ่งออกเป็น นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 7 คน
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 คน
และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า จำนวน 2 คน
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช กล่าวว่า ในฐานะที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีหน้าที่ในการให้การศึกษา เสริมสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อประเทศและสังคม ประกอบกับได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าของทุนการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อันจะเป็นการเสริมสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน สมดังที่ตั้งใจไว้ โดยมหาวิทยาลัยได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2562 จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้น เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ
สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม