หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการ Young Creative "ของดีบ้านฉัน"
โครงการ Young Creative "ของดีบ้านฉัน"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-02-17 13:19:15

โครงการ Young Creative "ของดีบ้านฉัน"

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. - 12. 00 น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ Young Creative ในหัวข้อ ของดีบ้านฉัน โดยส่งเสริมให้ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาศให้น้องๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความสำนึกรักษ์ในบ้านเกิดของตน
โดย นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีการเเสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างจังหวัดอุดรธานีให้สู่ระดับสากล และโครงการนี้จะจัดขึ้นอีกแน่นอน

ขอขอบพระคุณ Home Cable TV อุดรธานี

https://www.youtube.com/watch?v=sCqxmAzaHDY&fbclid=IwAR0iqibqQiYlu0vVkjySgUJ3EWCsr0ghTxUVAdWyNB4jlkLeVSV6VGgzrxw