หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Outstanding Personnel of Suan Sunandha in 2019 (Academic Field)
Outstanding Personnel of Suan Sunandha in 2019 (Academic Field)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-02-17 13:36:18

บุคลากรดีเด่นสวนสุนันทา ปี'62 (สายวิชาการ)

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพ.ศ.2562 มา ณ โอกาสนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2.อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี คณะครุศาสตร์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้ในภาพอาจจะมี 1 คน, แว่นกันแดด และ
ภาพระยะใกล้ในภาพอาจจะมี 1 คน