หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-02-17 13:04:24

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2563

 วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. 13.00 น. ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เดชวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประชุม
ในช่วงท้ายของการประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และ นายธนากร วีรชาติยานุกล ผู้บริหารศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง,
แว่นกันแดด และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง