หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัล Young Creative "ของดีบ้านฉัน" ประกวดคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัล Young Creative "ของดีบ้านฉัน" ประกวดคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-02-17 13:14:53

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัล Young Creative "ของดีบ้านฉัน" ประกวดคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมช่องทองกวาว
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน โครงการ Young Creative "ของดีบ้านฉัน"

โรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ ๓ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
รางวัลป๊อบปูล่าโหวต โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เล็งเห็นความสำคัญในของดีจังหวัดอุดรธานี ที่ควรมีการนำเสนอ
เผยแพร่สิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดอุดรธานีให้ประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัด ทั่วประเทศ หรือต่างประเทศ ได้เห็นได้รับรู้ ถึงของดีที่มีในจังหวัดอุดรธานี เพื่อสามารถส่งเสริมจังหวัดให้มีความนสนใจ โดด
เด่น และเกิดความต้องการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างจังหวัดอุดรธานีมากยิ่งขึ้น

จึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ
Young Creative ในหัวข้อ "ของดีบ้านฉัน" ในปี ๒๕๖๒ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ร่วมแบ่งปัน
มุมมอง ประสบการณ์ และทัศนคติต่อบ้านเกิดของตนเอง
ทั้งในมิติ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน และมีผู้ผ่านเข้ารอบ ทั้งสิ้น ๘ ทีม สุดท้าย ในรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่

๑.ทีมโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
๒.ทีมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
๓.ทีมโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
๔.ทีมโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
๕.ทีมโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
๖.ทีมโรงเรียนชัยนาคำวิทยา
๗ ทีมโรงเรียนนาทรายวิทยาคมจำนวนสองทีม


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน
และ เด็กในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และ ตารางในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม