หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 11 ก.พ.63 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 ก.พ.63 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-03-13 16:04:13

11 ก.พ.63 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองนโยบายและแผนจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนางสาววนัสนาฏ ประพาลา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ถ่ายภาพ
#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
www.plan.ssru.ac.th


ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ
สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ
สถานที่ในร่ม