หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทาเร่งเครื่องติดอาวุธ “ออนไลน์” ตอกย้ำภาพลักษณ์ PR เชิงรุก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
สวนสุนันทาเร่งเครื่องติดอาวุธ “ออนไลน์” ตอกย้ำภาพลักษณ์ PR เชิงรุก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-03-13 15:52:23

สวนสุนันทาเร่งเครื่องติดอาวุธ “ออนไลน์” ตอกย้ำภาพลักษณ์ PR เชิงรุก
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออไลน์ โดยมี นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยงานที่เป็นแกนนำในการขับเคลื่อน และนักศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปัญจมราช อาคารสำนักงานอธิการบดี ร่วมหารือเพื่อผลักดันดำเนินงานต่างๆ ซึ่งที่ประชุมได้มีการกำหนดรูปแบบ และช่องทางการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยหลังจากได้รูปแบบแล้วจะได้นำเข้าที่ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซี่งจะสามารถครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : รายงาน
อรวรรณ สุขมา : ถ่ายภาพ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ
แว่นกันแดดในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง