หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการจัดการการค้า รับสมัครภาคปกติ (ผู้ที่จบ ม.6 / ปวช /กศน.)
สาขาวิชาการจัดการการค้า รับสมัครภาคปกติ (ผู้ที่จบ ม.6 / ปวช /กศน.)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-05 17:15:51

“สาขาการจัดการการค้า เป็นสาขาวิชาที่เรียนรู้จากการปฏิบัติ และได้ประสบการณ์จริง เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของเรา เพื่อพร้อมเติบโตไปสู่โลกวิชาชีพได้อย่างมีคุณค่าด้วยตัวของเราเอง”

น.ส.ภาวิณี แสนสีมนต์ (จุ๊กจิ๊ก)
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า สวนสุนันทา

เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 5 (เพิ่มเติม) รอบ รับตรงอิสระ ????????
วันที่ 14 - 26 มิ.ย 62 สมัครทาง http://www.admission.ssru.ac.th
หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

#สาขาวิชาการจัดการการค้า รับสมัครภาคปกติ
(ผู้ที่จบ ม.6 / ปวช /กศน.)

>>มี "ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร + ทุน กยศ.+ ทุน กรอ.+ทุนอื่นๆ" แก่ผู้เรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ????????
โทร. 042-129556 , 098-2914233
099-4746767 (พี่กล้วย)
#การจัดการการค้าสวนสุนันทา#TMssru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของไทย