หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง การประชุมกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง การประชุมกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-03-13 16:17:29

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง การประชุมกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำนักศึกษาจาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก สาขาวิชาการจัดการการค้า ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี โดยประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรแก้วเจ้าจอม ซึ่งประกอบด้วย ดอกอัญชัน มะนาว ตะใคร้ และใบเตย ที่มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ชะลอวัยและริ้วรอยแห่งวัย ช่วยในการบำรุงสมอง เพิ่มการไหลเวียนเลือด ช่วยปรับความสมดุลในร่างกาย และยังมีขนมสายบัว เป็นสูตรเฉพาะของทางมหาวิทยาลัย ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ให้กับส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานีได้สร้าง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และ อาหารในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ
สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน,
ชุดสูท และ รองเท้าในภาพอาจจะมี 18 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน