หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > ประชุมหารือแนวทางการบริหารการเรียนการสอนในรายวิชา GE
ประชุมหารือแนวทางการบริหารการเรียนการสอนในรายวิชา GE

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 10:06:46

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) เข้าประชุมหารือแนวทางการบริหารการเรียนการสอนในรายวิชา GE ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

โดยมี นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดดรธานี

www.ssru.ac.th 
www.udon.ssru.ac.th