หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 09:33:40

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

ช่วงเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. สายสนับสนุนวิชาการ

ช่วงบ่าย เวลา 12.30 - 16.00 น. สายวิชาการ

www.ssru.ac.th

http://personnel.ssru.ac.th/