หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > โครงการฝึกอบรมพัฒนา กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ. เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการฝึกอบรมพัฒนา กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ. เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-06-17 14:48:42

           เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ. เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และนายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธี โดยมี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี