หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-03-08 11:32:13

     เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562 สาระสำคัญในการประชุม คือ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และพิจารณาแผนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา