หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-05 16:59:09

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
1.สาขาวิชาการจัดการการค้า รับสมัครภาคปกติ (ผู้ที่จบ ม.6 )
2.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับสมัครทั้งภาคปกติ/พิเศษ ระดับปริญญาตรี
(ผู้ที่จบ ม.6 , ปวช., ปวส.)
2.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รับสมัครภาคปกติ
(ผู้ที่จบ ม.6 )
>>มี "ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร + ทุน กยศ.+ ทุน กรอ.+ทุนอื่นๆ" แก่ผู้เรียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ????????
โทร. 042-129556 , 098-2914233
099-4746767 (พี่กล้วย)
#ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา