หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
“สวนสุนันทา” ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 10:25:46

“สวนสุนันทา” ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้บริหารที่เข้าร่วมในพิธีปฐมนิเทศ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยให้โอวาท และให้การต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น

โดยในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดต้อนรับท่านประธานในพิธี ผู้มีเกียรติและนักศึกษาใหม่ ด้วยการแสดงชุด “เอิ้นขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562” จากนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และการแสดงดนตรี จากวงดนตรีนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และนักร้องประสานเสียง ในบทเพลง มาร์ชสวนสุนันทา ,บทเพลงร่มโพธิ์ทอง ,บทเพลงเพื่อมวลชน ,บทเพลงมหาวิทยาลัย ,บทเพลงเป็นสายเลือดสืบชั้นสุนันทา และบทเพลงวันสุนันทา

ซึ่งในช่วงท้ายของพิธีปฐมนิเทศ วงดนตรีนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดมินิคอนเสิร์ต ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ได้ร่วมสนุก ซึ่งบรรยากาศของการปฐมนิเทศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ได้ทั้งความรู้และ ความบันเทิงควบคู่กันไป สมกับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความผาสุข

www.ssru.ac.th

www.udon.ssru.ac.th