หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฐมมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฐมมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 09:58:20

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการปฐมมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2562 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี