หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-07-19 14:34:53

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ http://admission.ssru.ac.th/
กรณีที่ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้สมัครต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

ระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/th 

ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 เท่านั้น # (กรณีที่ไม่ยืนยันสิทธิ์มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 021601380