หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตารางเรียนปรับพื้นฐาน
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-05 11:59:12

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน
วันที่ 5-8 สิงหาคม 2562
รหัส 62/ 2562
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

#TMSSRU#LOGSSRU #UDONSSRU