หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11) (Advanced Security Management Program : ASMP 11) สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11) (Advanced Security Management Program : ASMP 11) สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-03-13 15:56:32

นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)

(Advanced Security Management Program : ASMP 11) สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมช่องทองกวาว นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)

(Advanced Security Management Program : ASMP 11)สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และนายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 16 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน