หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “Big Cleaning Day”
“Big Cleaning Day”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-08-14 10:24:31

“Big Cleaning Day”

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ เป็นประธานเปิดโครงการ “Big Cleaning Day” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้นักศึกษาและบุคลากรศูนย์ฯอุดรธานี รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ที่ดี ให้กับสถานศึกษา และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรศูนย์ฯอุดรธานี เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ