หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-08-14 11:17:23

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดร.ณัฐภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณลานพิธี ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี และยืนประจำจุดเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม
ต่อมาเวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร ประธานในพิธีไปยังโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง ถวายพานพุ่มทองพุ่มเงิน เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ
เวลา ๐๙.๓๕ น. ประธานนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
ประธานและผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงแม่ของแผ่นดิน
เวลา ๐๙.๕๐ น. เสร็จพิธี

www.ssru.ac.th
www.udon.ssru.ac.th

#งานประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯอุดรธานี
#สวนสุนันทาศูนย์ฯอุดรธานี