หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-06-17 16:31:01

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยกาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี