หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-09-15 10:17:49

   ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ฝ้าย อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพิ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชื่อรางวัลที่ได้รับ Congratulations for EXCELLENT PAOER AWARD ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Thai Youth Tourists'Travel Behavior towards TV Series หน่วยงานที่ให้รางวัล academics world International conference oxford United Kingdom

www.ssru.ac.th
www.udon.ssru.ac.th

#งานประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯอุดรธานี