หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยมีคณะอาจารย์ นักศึกษาให้การต้อนรับ
ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยมีคณะอาจารย์ นักศึกษาให้การต้อนรับ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-08-14 11:05:53

ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยมีคณะอาจารย์ นักศึกษาให้การต้อนรับ


ในลำดับแรก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ได้สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัย
.
ในลำดับต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารและนักศึกษา ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
และในลำดับต่อมาได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายในการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุม
.
ในช่วงท้าย ดร.ณัฐภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ
.
www.ssru.ac.th
www.udon.ssru.ac.th

#งานประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
#ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา