หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จับมือ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนางานวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ และยกระดับตลาดสินค้าชุมชนออนไลน์ เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวอุดรธานี
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จับมือ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนางานวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ และยกระดับตลาดสินค้าชุมชนออนไลน์ เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-09-15 15:36:13

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จับมือ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนางานวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ และยกระดับตลาดสินค้าชุมชนออนไลน์ เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวอุดรธานี
วันนี้ (29 สิงหาคม 2563) ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจณ์ ศรีวิบูลย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี คณะที่ปรึกษาอบจ.ร่วมประชุมพิจารณาโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชา และโครงการจัดตั้งสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนชาวอุดรธานีโดยมีนางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี เขต 8 คณะผู้บริหาร อบจ.อุดรธานี และ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม
ภายในการประชุม โดยมี รศ ดร ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รก รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาพร้อมผู้บริหาร ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยทั้งงานวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์และ รูปแบบการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ที่เหมาะสมในจังหวัดอุดรธานีพร้อมนำเสนอข้อมูลการขอใช้พื้นที่ในการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีการรวมกลุ่มโดยมีภาครัฐให้การสนับสนุน มีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ OTOP แบบครบวงจรโดยให้โซเชียลมีเดีย SMART OTOP Udonthani Model ในการขับเคลื่อน ทั้ง 2 โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวอุดรธานีและยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ประชาชน โดยให้ อบจ.อุดรธานี เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน
นายก อบจ.อุดรธานี ได้กล่าวว่า พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ โดยจะเริ่มตั้งแผนและงบประมาณ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและสามารถดำเนินการได้ในทันที โดยเน้นย้ำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์