หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > The meeting gave the policy to develop the education center of Udon Thani
The meeting gave the policy to develop the education center of Udon Thani

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-08-14 10:51:37

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายในการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ คณะที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย ในช่วงท้าย ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ

www.ssru.ac.th
www.udon.ssru.ac.th